กิจกรรมการผลิตดาบเหล็กน้ำพี้หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว บ้านน้ำพี้หมู่ 9 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

กิจกรรมการผลิตดาบเหล็กน้ำพี้หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว บ้านน้ำพี้หมู่ 9 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)