บ้านด่านแม่คำมันกลาง หมู่ที่ 4 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

บ้านด่านแม่คำมันกลาง หมู่ที่ 4 เดิมขึ้นอยู่กับตำบลทุ่งยั้ง หมู่ที่ 7 และในปี พ.ศ.2527 ได้แยกมาเป็นตำบลด่านแม่คำมัน ซึ่งพื้นที่ดั้งเดิมของบ้านด่านแม่คำมันกลางเป็นป่าทึบที่มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมมากมาย มีความร่มรื่น มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับลำคลองที่มีชื่อว่า “ คลองด่านแม่คำมัน” มีสัตว์ป่า เช่น เสือ ช้าง เดินทางมากินน้ำบริเวณนี้เป็นประจำ และที่สำคัญ ในคลองนี้มีปลาชุกชุม จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านด่านปลามัน” และต่อมาแผลงเป็น ชื่อ “บ้านด่านแม่คำมัน” เหตุที่เรียกว่าบ้านด่านแม่คำมันกลาง เพราะหมู่บ้านตั้งอยู่กลางระหว่างบ้านด่านแม่คำมันเหนือ หมู่ที่ 1 กับ บ้านด่านแม่คำมันใต้ หมู่ที่ 7 ซึ่งหมู่บ้านด่านแม่คำมันกลาง ได้ก่อตั้งมานานประมาณ 100 ปีแล้ว โดยบรรพบุรุษเดิมของหมู่บ้านอพยพมาจากบ้านไผ่ล้อม บ้านไผ่เขียว บ้านแหลมทอง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล และอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดสุโขทัย เพื่อมาจับจองพื้นที่ในการสร้างบ้านและทำนา จนกระทั่งมีการตั้งรกรากอยู่อย่างถาวร และมีการขยายครอบครัวมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน

(Visited 1 times, 1 visits today)