บ้านหาดสองแคว หมู่ 2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์หมู้บ้านสารสนเทศต้นแบบ ปี 2559

บ้านหาดสอสงแคว หมู่ 2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ประวัติหมู่บ้านการตั้งถิ่นฐานของชุมชน “ ลาวเวียงจันท์” หมู่บ้านหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ ได้กล่าวไว้ว่า “บรรพบุรุษของตนได้ถูกกวาดต้อน มาจากเมืองลาวเวียงจันท์ ในฐานะเชลยศึกสงคราม แรกเริ่มถูกส่งเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านที่หมู่บ้านกองโค ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปัจจุบัน เมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้น จึงขยายขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามลำแม่น้ำน่านจนถึงเขตบ้านแก่ง จนเกิดเป็นชุมชนเล็ก ๆ ได้แก่บ้านวังสะโม บ้านหาดสองแคว บ้านเด่นสำโรง และบ้านวังแดง สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านหาดสองแควนั้น ได้ตั้งชื่อขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของหมู่บ้านในขณะนั้น ซึ่งเป็นทางออก ของลำน้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำน่านกับคลองตรอน มีลักษณะเป็นลำน้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน จึงเรียกกันว่า “สองแคว” และบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน ได้เกิดเป็นสันทรายยื่นออกมาเป็นแนวหาดทรายยาวตลอดหมู่บ้าน จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านหาดสองแคว” สมัยก่อนชาวเรือที่เดินทางผ่านมาจึงมักจะค้างแรมบริเวณหาดทรายแห่งนี้ ชุมชนลาวเวียงหมู่บ้านหาดสองแคว เป็นชุมชนลาวเมืองเวียงจันที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 หลังจากปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ได้แล้วในปี พ.ศ. 2371 การย้ายถิ่นเข้ามาของครัวลาวเมืองเวียงจันท์มีทั้งการกวาดต้อนด้วยกองทัพกรุงเทพฯ และบรรดาหัวเมืองลาวต่างๆ ได้แก่ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เป็นต้น เมื่อกระแสน้ำน่านไหลผ่านบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน ซึ่งมีสภาพพื้นที่ลาดชันน้อยลง กระแสน้ำไหลช้าลง กรวดทรายและโคลนตม ที่น้ำพัดพามาด้วยจึงตกจมลงที่ก้นของลำน้ำ เมื่อวันเวลาผ่านไปตะกอนเหล่านั้นก็ทับถมสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสันทรายตลอดแนวทางยาวของหมู่บ้าน บรรพบุรุษของชาวลาวเวียงจันท์จึงตั้งบ้านเรือนขึ้นเป็นชุมชนเล็ก ๆ และเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านหาดสองแคว” ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณสันทรายหรือหาดทราย ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของธารน้ำ (คลองตรอน) ที่ไหลมาพบกับ สายน้ำที่ใหญ่กว่า (แม่น้ำน่าน) ที่ได้พัดพาเอากรวดทรายและโคลนตามมาตกตะกอนสะสมกัน จนมีลักษณะเป็นแนวยาวขนานไปกับริมฝั่งแม่น้ำ และบรรพบุรุษชาวลาวเวียงบางกลุ่มก็ยังเดินทางเรื่อยขึ้นไปจนถึงเขตบ้านแก่งและตั้งเป็นชุมชนสร้างบ้านปลูกเรือน ตั้งแต่นั้นมา

(Visited 1 times, 1 visits today)