บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ ๖ ตำบลวังแดงอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ ๖ การเริ่มก่อตั้งไม่ปรากฏชัดเจนว่าเริ่มต้นสมัยใด แต่หมู่บ้านเดิมมีวัดที่เก่าแก่อยู่มีอายุมากกว่า ๓๐๐ ปี วัดบ้านใหม่โพธิ์จึงคาดกันว่าชุมชนที่มีมานานและมีการขยายการตั้งบ้านเรือนมาจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนมากจะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำน่านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่บริเวณที่ตั้งของชุมชนจะอยู่ติดแม่น้ำน่านเป็นลักษณะวังวนและโค้งน้ำซึ่งตรงวังหินบ้านใหม่ และวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านมีประเพณี คือ เล่นนางโกงนางสาก และนางควาย มีการเกี่ยวข้าวด้วยมือและช่วยกันเกี่ยวแปลงละวัน เรียกว่า ลงแขก เกี่ยวข้าวและตักน้ำในลำน้ำน่านขึ้นมาไว้ใช้กิน ประชากรในหมู่บ้านมักตั้งบ้านเรือนอยู่กระจายริมฝั่งแม่น้ำน่าน ลักษณะบ้านเรือนเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ถ้าเป็นบ้านชั้นเดี่ยวก็จะยกใต้ถุนสูง ชายหญิงถ้าแต่งงานกันมักจะปลูกบ้านเรือนเป็นครอบครัวของตัวเองอยู่ลำพัง แต่จะสร้างบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เดียวกับพ่อแม่ คนที่ยังไม่แต่งงานมักจะดูแลพ่อแม่ ส่วนหนุ่มสาวจะไปทำงานกรุงเทพ และจังหวัดอื่นๆ ให้พ่อแม่อยู่บ้านนำหลานมาให้พ่อแม่เลี้ยงดู ส่วนครอบครัวที่หย่าล้างมักให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้ดูแลบุตร

ที่ตั้ง
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ตรอน ๒ กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลวังแดง
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านห้วยพิกุลทอง หมู่ ๗ ตำบลวังแดง
ทิศตะวันตก ติดต่อ แม่น้ำน่าน และหมู่บ้านใหม่เยาวชนหมู่ ๕ ตำบลวังแดง

(Visited 1 times, 1 visits today)