ปราชญ์ชุมชนด้านการขยายพันธุ์ผักหวาน นายสงัด มีมา

ปราชญ์ชุมชนด้านการขยายพันธุ์ผักหวาน นายสงัด มีมาวัน/เดือน/ปีเกิด…. 9 ตุลาคม 2499 .อายุ….59….ปี …บันทึกความรู้ของปราชญ์/ผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ 1. ความเป็นมา ในอดีตนั้น ผักหวานจะต้องไปหาในป่าบนภูเขา และมีการแตกยอดใหม่เมื่อโดนไฟ ทำให้ชาวบ้านเผาป่าเพื่อให้ได้ยอดอ่อนของผักหวาน สร้างมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม หน้าดินสูญเสียความชุ่มชื้น ต้นไม้ที่ไม่ทนไฟทิ้งต้นตาย ลุงสงัด จึงมีแนวคิดใน “การขยายพันธุ์ผักหวานป่า”2. กระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ 2.1 คัดเลือกเมล็ดผักหวานที่สุกเริ่มจากสีเขียวอมเหลืองจนถึงสีเหลือง แต่ไม่ควรให้สุกงอม ซึ่งเมล็ดผักหวานป่าจะสุกช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม นำเมล็ดผักหวานป่ามาล้างทำความสะอาด ร่อนเอาเปลือกนอกและเนื้อออกจนเหลือแต่เมล็ดข้างใน โดยใช้สก็อตไบรท์ ตาข่ายสีฟ้า หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความหยาบขัดถูส่วนเนื้อออก ผึ่งเมล็ดผักหวานป่าไว้ในร่มลมโชย ทิ้งไว้หนึ่งถึงสองคืนให้เปลือกแห้ง 2.2 นำกระสอบป่านหรือผ้าชุบน้ำมาคลุมกระบะทรายที่ชำเมล็ดผักหวานไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื้น และนำน้ำมาฉีดพรมทุกๆ อาทิตย์ หลังจากนั้นอีก 20-30 วัน เมล็ดผักหวานที่งอกจะมีรากยาวประมาณ 10 – 12 เซนติเมตร สังเกตดูจะมีลักษณะรูปทรงคล้ายกับต้นถั่วงอก พร้อมจะนำไปปลูก ในการปลูกไม่ต้องขุดหลุม ใช้เพียงมือเขี่ยดินและเศษใบไม้พอเป็นรูตื้นๆ วางเมล็ดลงไป แล้วใช้เศษใบไม้กลบ บริเวณที่ปลูกควรมีร่มรำไรซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าเจริญเติบโตได้ดีเหมือนในธรรมชาติ โดยในอำเภอ ฟากท่า เกษตรกรปลูกแซมกับต้นมะขาม หรือพืชอื่นๆ ที่มีใบไม่หนามาก นำเศษหญ้าหรือฟางมาคลุมไว้บริเวณโคนต้นผักหวานเพื่อรักษาความชุ่มชื้น หากดินแห้งมากให้รดน้ำพอประมาณตามสภาพ หลังจากปลูกต้นกล้าผักหวานป่าในหลุมประมาณสองเดือน เมล็ดผักหวานป่าจะทิ้งใบเลี้ยงและแตกยอดและพร้อมเจริญเติบโตต่อไป ….2.3 เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ผักหวานที่นำมาเพาะบางครั้งไม่แก่จัดจึงทำเมล็ดเสีย ไม่งอก และต้นผักหวานที่เกิดจากการเพาะเมล็ดใช้เวลานานกว่าจะโตพร้อมที่จะเก็บยอดอ่อนกินได้ จึงได้ริเริ่มปรับเปลี่ยนการขยายพันธุ์ผักหวานจากการเพาะเมล็ด มาเป็นการตอนกิ่งจนประสบผลสำเร็จ…. 3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 3.1 ต้องมีความรู้ ความพากเพียรพยายามสูง และใจรักในงานเกษตร 3.2 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ….เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ1) รางวัล……….เกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด…..หน่วยงาน…สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์……. ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้1) โครงการ/หลักสูตร……..ปลูกพืชเกษตรไร่นาสวนผสมต้านภัยแล้ง……หน่วยงาน..สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า

(Visited 1 times, 1 visits today)