ปราชญ์ชุมชนด้านการทำแหนม นางนฤมล รอดสุข

ปราชญ์ชุมชนด้านการทำแหนม นางนฤมล รอดสุข วัน/เดือน/ปีเกิด.. 20 มกราคม.2501..อายุ…58…ปี…. บันทึกความรู้ของปราชญ์/ผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ 1. ความเป็นมา การสืบทอด การจากพ่อและแม่ได้สอนให้ทำตั้งแต่สมัยวัยเด็ก เริ่มจากทำหมักปลาร้า ปลาส้ม แหนมหมู แหนมเห็ด เป็นการเก็บรักษาอาหารไว้รับประทานในสมัยก่อน อีกทั้งมีรสชาติดี และถูกปากคนไทย โดยเป็นการแปรรูป และถนอมอาหารอย่างหนึ่ง และเกิดการรวมกลุ่มในชุมชน ทำเป็นอาชีพเสริม หารายได้ให้กับครอบครัว…… 2. กระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ 2.1 . เนื้อที่ใช้ควรเป็นเนื้อแดงสดที่ชำแหละใหม่ ๆ เนื้อส่วนต้นขาเป็นส่วนที่ดีที่สุด เนื่องจาก มีมันแทรกน้อย และเมื่อนำมานวดกับเครื่องปรุงต่าง ๆ จะได้ส่วนผสมที่เหนียว เนื้อที่ใช้ทำแหนม ไม่นิยมล้างน้ำ เนื่องจากเนื้อจะดูดซึมน้ำทำให้มีความชื้นสูง และอาจเน่าเสียง่าย ระหว่างการหมัก หากนำไปล้างน้ำควรซับน้ำให้แห้ง นำเนื้อมาตัดเอาส่วนที่เป็นมันและพังพืดออกให้ หมด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำเข้าเครื่องบดเนื้อ หรือใช้มีดสับจนเนื้อละเอียด หนังหมูขูดให้สะอาด ล้างด้วยน้ำ ถอนขนออกให้หมด นำไปต้มสุก นำมาหั่นบาง ๆ กระเทียมแกะเปลือกออกหมด โขลกให้ละเอียด ข้าวเหนียวนึ่งหรือข้าวสวยนำไปโขลกหรือบดให้ ละเอียด 2.2 การนวดผสม นำเนื้อบดแล้วผสมเครื่องปรุง คือ เกลือ ข้าวสุก โซเดียมไนเตรท น้ำตาลทราย กระเทียมตามสูตร นวดจนเหนียวหรือเป็นก้อนไม่ติดมือ เติมหนังหมูหรือหูหมู และนวดต่อให้ เข้ากัน สำหรับแหนมบางชนิดมีการเติมพริกขี้หนูเพื่อให้มีรสเผ็ด 2.3 แหนมเมื่อนวดได้ที่แล้วนำไปปั้นเป็นก้อน ห่อด้วยพลาสติกหรือห่อด้วยใบตองกล้วยสด มัดให้ แน่นด้วยยาง เชือก หรือตอก (ถ้าใช้ใบตองกล้วยสด) เพื่อไล่อากาศภายใน เพราะควร หมักแหนม ในสภาพไม่มีอากาศและแขวนหมักไว้ประมาณ 2 -3 วัน ก็รับประทานได้ 2.4 แหนมเมื่อทิ้งไว้จะเกิดการหมักจนมีรสเปรี้ยวแล้ว จากนั้นควรเก็บไว้ในตู้เย็นหรือในอุณหภูมิ ต่ำ เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีรสเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมากจนเกินไป 2.5 สารปรุงแต่ง ส่วนประกอบอื่นควรพิจารณาถึง คุณภาพ ของผู้ผลิต ลักษณะการบรรจุหีบห่อ ฉลาก การจัดเก็บสินค้า ของผู้ขายวัตถุดิบ ที่นำมาใช้ ในการผลิตต้องจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ เนื้อสัตว์ควรจัดเก็บไว้ในที่เย็นเพื่อรักษาคุณภาพไว้ วัสดุอื่นที่ใช้ปรุงต้องไม่ปะปนกับวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ทำความสะอาด ใช้บรรจุหีบห่อ หรือปะปนกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพราะจะเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ทำให้เน่าเสียได้ง่าย….3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 3.1 มีความตั้งใจ มีฝีมือในการทำ เอาใจใส่ทุกขั้นตอน และรักษาความสะอาด 3.2 ช่องทางจำหน่ายที่ดีที่สุด คือ ช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ให้ผลกำไรแก่ผู้ผลิต มากที่สุด เพื่อให้ การขายหรือจำหน่ายสินค้าที่มีปริมาณมากให้ได้ดี ควรเลือก ช่องทางจัดจำหน่ายให้หลากหลาย อาจมีช่องทางหลักอยู่หนึ่งช่องทางที่มั่นคง แล้วก็มีช่องทางเสริมเพื่อให้การจำหน่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น…ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้1) โครงการ/หลักสูตรส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการให้การศึกษาชุมชนจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน……หน่วยงาน………..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า

(Visited 1 times, 1 visits today)