“สมหวังบ้านสวน” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว บ้านน้ำพี้ หมู่ 9 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

“สมหวังบ้านสวน” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว บ้านน้ำพี้ หมู่ 9 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)