หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ปี 2558 บ้านกกต้อง หมู่ 3 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

บ้านกกต้อง หมู่ 3 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ บ้านกกต้อง หมู่ที่ 3 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในเขตชนบทซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ และมีลำน้ำปาดไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกอยู่ห่างจากอำเภอฟากท่า 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุดิตถ์ 120 กิโลเมตร จากคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาของบรรพบุรุษ รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ว่าเมื่อประมาณหนึ่งร้อยกว่าปีที่ผ่านมา เริ่มแรกนั้นมีผู้มาก่อตั้งรกรากบ้านเรือนอาศัยอยู่เพียงสิบกว่าครัวเรือนเท่านั้น และสิ่งที่สำคัญเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านบ้านกกต้อง เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งขึ้นเป็นจำนวนมากถึงจำนวนร้อยต้นก็คือต้นกระท้อนนั่งเอง ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ต้นต้อง” จึงได้เรียกชื่อชุมชนแห่งนี้ว่าชุมชนบ้านกกต้องมาจนถึงปัจจุบันนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)