หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านท่า ม.5 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์

ประวัติหมู่บ้านท่าบ้านท่าเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านประมาณ ปี 2460 ลักษณะภูมิประเทศมีแม่น้ำไหลผ่านชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่แต่ดังแต่เดิม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ก่อนนั้นชาวบ้านใช้การสัญจรโดยทางน้ำ มีการใช้เรือในการเดินทางจึงมีท่าน้ำไว้จอดเรือ จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านท่า”และมีแม่น้ำน่านไหลผ่านชาวบ้านใช้ในการดำรงชีวิตทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)