“หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”บ้านน้ำพี้ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี้กล้าแกร่ง แห่งเดียวในประเทศไทย เพลิดเพลินใจกับสินค้า OTOP หลากหลาย ท่องเที่ยวสุขกายพักผ่อนสุขใจ ณ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านน้ำพี้ หม

คำขวัญอำเภอทองแสนขัน“เหล็กน้ำพี้กล้าแกร่ง แหล่งถ้ำค้างคาว ภูเขาหินอ่อน ลือกระฉ่อนผ้าทอ”ประวัติบ้านน้ำพี้ มีคนเล่าขานต่อ ๆ กันมาว่า ในสมัยก่อนบ้านน้ำพี้ เดิมมีชื่อว่า บ้านน้ำลี้ สาเหตุที่มีชื่อเช่นนี้ ก็เนื่องมาจากการที่พระร่วงได้เดินทางมาหมู่บ้านน้ำพี้ เพื่อขอด้ายเอาไปทำสายว่าว แต่บางคนก็เล่าว่า พระร่วงขอด้ายเอาไปมัดไก่ เพื่อเอาไปต่อไก่ป่าที่หมู่บ้านแสนขัน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ ๆ ในขณะที่ พระร่วงขอด้ายและได้ขอน้ำดื่มนั้นชาวบ้านกำลังหาให้ แต่พระร่วงเห็นว่าชักช้าไม่ทันใจ จึงเกิดความไม่พอใจ และคิดว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่แล้งน้ำใจจึงได้สาปให้หมู่บ้านนี้มีน้ำแห้งแล้ง หรือเรียกว่า น้ำลี้ ซึ่งแปลว่า น้ำหนีหายไปหมด ดังนั้นจึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านน้ำลี้ เป็นต้นมา และคงจะเป็นเพราะพูดกันต่อ ๆ มา จึงทำให้พูดเพี้ยนกลายมาเป็น “บ้านน้ำพี้” มาจนถึงปัจจุบันนี้ ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวคำขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์ และคำขวัญอำเภอทองแสนขัน ได้กล่าวถึง “เหล็กน้ำพี้” เป็นลำดับแรก จากเอกสารประวัติศาสตร์จดหมายเหตุและวรรณคดีเท่าที่สืบทราบค้นพบปรากฏแสดงให้เห็นว่าบ่อเหล็กน้ำพี้เป็นแหล่งแร่เหล็กชั้นดี มีการนำเอาแร่เหล็กน้ำพี้มาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แสดงว่าบรรพบุรุษไทยได้นำเอาทรัพยากรธรรมชาติ (แร่เหล็กน้ำพี้) มาถลุงและผลิตเป็นอาวุธนานาชนิดใช้สู้รับกับอริราชศัตรูจนชนะรักษาเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้บ้านน้ำพี้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ทำสำคัญคือ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ บริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงกรรมวิธีขุดหาแร่เหล็ก การถลุงเหล็ก การตีเหล็ก และแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเหล็กน้ำพี้ มีศาลเจ้าพ่อบ่อเหล็กน้ำพี้ ศาลเจ้าพ่อพระแสง พระขรรค์ ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และบริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์จะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้ำพี้ ตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งถนน เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้ำพี้ และสินค้า OTOP ได้ตลอดเส้นทางนอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านอีก ๑ แห่ง ได้แก่ “สมหวังบ้านสวน”ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘โดย นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทองแสนขัน เป็นประธานในพิธีเปิดจุดเด่นของหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่มีแร่เหล็กน้ำพี้ แห่งเดียวในประเทศไทย มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีรายได้จากการทำผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้ำพี้จำหน่าย- ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ได้แก่ “ดาบเหล็กน้ำพี้” คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.๒๕๕๕ “ระดับ ๔ ดาว”- แหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ และ สมหวังบ้านสวน- อัตลักษณ์ของชุมชน แร่เหล็กน้ำพี้ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว๑.มีโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม็นท์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก (อยู่ติดกับอำเภอทองแสนขัน)๒.มีรีสอร์ท ในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน ไว้รองรับนักท่องเที่ยว และในอำเภอทองแสนขัน ยังมีรีสอร์ท ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพัก๓.เส้นทางการคมนาคม สะดวกสบายระยะทางจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถึงบ้านน้ำพี้ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร๔.มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการกับนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มาศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา๕.มีร้านอาหารจำหน่ายในบริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้๖.มีห้องน้ำให้บริการนักท่องเที่ยว สะอาด และเพียงพอ๗.มีที่จอดรถยนต์ส่วนตัว รถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ อย่างเพียงพอ

(Visited 1 times, 1 visits today)