สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการเพิ่มศักยภาพฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการเพิ่มศักยภาพฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง